Sake & Shochu

Sake

 • Shochikubai
 • Shochikubai

 • 8.00
 • --
 • Hot Sake
 • Hot Sake

 • 5.00
 • 8.00
 • Sake Bishonen
 • Sake Bishonen

 • 10.00
 • --
 • Sake Otokoyama
 • Sake Otokoyama

 • 12.00
 • --
 • Nigiri Sake
 • Nigiri Sake

 • 9.00
 • --
 • Shochu MUGI
 • Shochu MUGI

 • 8.00
 • 50.00
 • Sparkling Water
 • Sparkling Water

 • --
 • 4.00